Hoe word ik Scrum Master?

Categorie: Lifestyle

Waar er twee jaar geleden misschien een handjevol vacatures te vinden was voor de functie ‘Scrum Master’ zijn dat er nu honderden. Wat houdt deze rol precies in, waarom wordt er zoveel naar gevraagd, en nog belangrijker: hoe word je Scrum Master?

Wat is Scrum

Om te snappen wat een Scrum Master precies doet, moet je natuurlijk eerst weten wat Scrum eigenlijk is. Scrum is onderdeel van Agile wat weer valt onder Lean. Ingewikkeld hè? Het valt mee. Lean is te zien als een managementmethode, of beter nog: een managementfilosofie. De gedachtegang achter Lean is de kwaliteit van het werk vergroten door verspillingen te verkleinen. Bij verspillingen kun je dan denken aan tijd, maar ook mankracht. Agile is een manier van werken die in lijn is met deze filosofie. De letterlijke betekenis van Agile is ‘lenig en behendig’, wat al aangeeft wat de insteek is van deze aanpak, namelijk: flexibel zijn in het werken. En dan komen we bij de term waar het in dit artikel om draait: Scrum. Dit is een toepasbare werkwijze die valt onder de Agile-aanpak. Een concrete methode dus, waarmee het flexibel werken en het minimaliseren van verspilling in de praktijk gebracht kan worden.

Hoe werkt Scrum

Het Scrumproces bestaat uit vaste onderdelen in een vaste volgorde. (Toegegeven: dit klinkt niet heel flexibel, maar dit is het wel). De onderdelen in een Scrumproces worden ook wel ceremonies genoemd. Dit zijn de 4 standaard ceremonies:

Sprint Planning

Allereerst wordt er een sprint planning gecreëerd. Er wordt een planning gemaakt voor een korte periode (de sprint) waarin de verschillende onderdelen van een project uitgewerkt worden. Hier komt dus niet het doel van het project in te staan, bijvoorbeeld een website opleveren voor de klant, maar er wordt voor de sprintperiode (meestal twee weken) vastgesteld welke stappen er uitgevoerd gaan worden. De onderdelen waar op een later moment aan gewerkt zal worden, worden opzijgezet en komen in de zogeheten Product Backlog te staan.

Sprint Planning maken Scrum

(Daily) Stand-up

De volgende stap is dat er dagelijks een bespreking met het hele team plaatsvindt van maximaal 15 minuten. Dit heet de (daily) stand-up. In de stand-up wordt de voortgang van de sprint planning besproken aan de hand van de volgende vragen:

– Wat heb ik bereikt sinds de vorige stand-up?
– Wat ga ik vandaag bereiken?
– Verwacht ik roadblocks en kan het team mij hierbij helpen?

Elk lid van het Scrumteam beantwoordt deze vragen, zodat er vastgesteld kan worden hoe de voortgang tot dan toe verloopt.

Sprint Review

Aan het eind van een sprint volgt er een sprint review. Hierin worden de resultaten gepresenteerd en wordt er besproken wat er behaald is en of het nodig is om onderdelen in de backlog aan te passen. Dit is ook het moment waarop iedereen die betrokken is bij het project de kans heeft om feedback te geven. Aan de hand van de resultaten en de feedback wordt de backlog aangepast indien nodig en wordt de volgende sprint planning gemaakt.

Sprint Retrospective

De laatste ceremonie in de Scrum-werkwijze is de sprint retrospective. Hierin worden niet de uitgevoerde werkzaamheden besproken maar het werkproces. Het functioneren van het Scrumteam wordt geëvalueerd en er wordt vastgesteld wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Na de vier ceremonies is de sprint afgesloten en begint er weer een nieuwe sprint. Er wordt dus steeds in korte blokjes van een week of twee gewerkt, waarbij er tussendoor veel feedbackmomenten plaatsvinden. Deze feedback wordt waar mogelijk tijdens het proces toegepast om zo projecten sneller en beter te laten verlopen.

De Scrum rollen

Bij het werken met Scrum komen vier verschillende rollen kijken. Allereerst is er het Scrumteam. Dit is het team dat verantwoordelijk is voor het afleveren van het product aan het eind van elke sprint. Dit team bestaat uit meerdere personen, vrijwel altijd afkomstig van verschillende disciplines. Daarnaast is er de rol van de stakeholder of stakeholders. Dit zijn de betrokkenen bij het project. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de gebruikers en de beslissers. De gebruikers zijn diegenen die uiteindelijk met het product zullen moeten werken. De beslissers bepalen hoe het product eruit komt te zien en welke aspecten wel of niet belangrijk zijn.

Een derde rol is weggelegd voor de Product Owner. Dit is in feite de vertegenwoordiger van de stakeholders. Hij of zij wordt gezien als opdrachtgever en draagt ook de productverantwoordelijkheid. Ten slotte komen we dan bij de rol waar dit hele artikel om draait, namelijk de Scrum Master. Dit is degene die ervoor zorgt dat het Scrumteam optimaal presteert. Hij of zij zorgt voor de juiste begeleiding en coaching, is verantwoordelijk voor de vergaderingen en ruimt obstakels uit de weg voor zover mogelijk. Een onmisbare rol dus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer vraag is naar werknemers met deze titel.

Scrumteam begeleiden

Hoe word ik Scrum Master?

Laten we vooropstellen dat er bepaalde aspecten zijn in de rol van Scrum Master die je moeilijk kunt aanleren. Als Scrum Master zorg je ervoor dat mensen hun talenten optimaal kunnen benutten en dat de processen en de communicatie hierin goed verlopen. Goed kunnen luisteren, helder communiceren en oplossingsgericht denken zijn kwaliteiten die hierbij goed van pas komen. Dit zijn grotendeels kwaliteiten waar je mee geboren wordt en die lastig aan te leren zijn.

Als jij denkt dat je deze kwaliteiten wel voldoende bezit en het lijkt je leuk om Scrum Master te worden, dan zijn hier genoeg mogelijkheden voor. In de meeste gevallen wordt er een tweedaagse training aangeboden. Tijdens deze training leer je de basiselementen van het functioneren als Scrum Master en wordt er geoefend met veel voorkomende praktijksituaties. Aansluitend op de training kun je het Scrum Master examen doen waarna je een officieel erkend certificaat ontvangt.

De benodigde voorkennis van Scrum verschilt per training. De ene aanbieder begint bij de basis en stelt geen voorwaarden aan de deelnemers, terwijl het bij de ander veel meer om een verdieping gaat voor personen die al werkzaam zijn als projectmanagers of business analist. In alle gevallen wordt de cursus verzorgd door ervaren Scrum Masters die informatie halen uit talloze praktijkvoorbeelden.

Aan de slag als Scrum Master

Wil jij binnenkort je Scrum certificaat gaan halen of heb je deze al binnen? Kijk dan eens tussen onze vacatures om te zien of er een uitdagende nieuwe functie voor je tussen zit waar jouw kwaliteiten als Scrum Master volledig tot hun recht komen.

Vond je dit artikel leuk? Geef Ilse van der Wal een applausje.

Laat zien wat je van dit artikel vond, dit geeft motivatie om meer van zulke artikelen als deze te schrijven.