De ICT-arbeidsmarkt: vraag en aanbod in Nederland

De kloof op de ICT-arbeidsmarkt komt steeds vaker ter sprake. Het aantal ICT-vacatures blijft stijgen, terwijl werkgevers de vacatures met de maand moeilijker vervuld krijgen. Een van de redenen is het verschil in vraag naar bepaalde specialismen of ervaringsniveaus en het aanbod hiervan. Maar het maakt ook veel uit waar de vraag naar ICT’ers zich bevindt, want ICT-professionals zijn niet in iedere regio even makkelijk te vinden.

Verdeling ICT-professionals

In de gegevens uit onze database is duidelijk terug te zien dat ICT-specialisten niet erg evenredig verdeeld zijn over ons land. Sterker nog, eigenlijk zijn er drie provincies waarin al bijna 60% van de ICT’ers zich bevinden. De overige 40% is verdeeld over de rest van de provincies. Geen wonder dat het in sommige steden en provincies zo lastig is om aan goed ICT-personeel te komen.

 

 

Uit de percentages in deze tabel blijkt wel dat ICT’ers niet over het hele land verdeeld zijn. En, het zal je niet verbazen, de meeste ICT-professionals bevinden zich in het westen van het land. Nou wonen er in het westen natuurlijk ook een stuk meer mensen, maar het is allang niet meer zo dat ook de vraag naar ICT’ers zich voornamelijk daar bevindt.

Verdeling ICT-banen

Bedrijven door het hele land zijn op zoek naar ICT-specialisten. In iedere provincie zijn er wel openstaande vacatures te vinden voor developers, BI-consultants of Functioneel Beheerders. Toch is ook de vraag naar ICT’ers niet helemaal gelijk verdeeld over de provincies. In onderstaande tabel is te zien dat ook wat betreft het percentage ICT-vacatures per provincie sprake is van een duidelijke top-3. Deze komt echter niet precies overeen met de top-3 van ICT-professionals.

 

Tabel ICT-vacatures per provincie

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat zowel Noord- als Zuid-Holland zich in de top-3 bevinden wat betreft het percentage ICT-banen en ICT-professionals. Dit wil overigens niet zeggen dat de kloof tussen vraag en aanbod hier niet aanwezig is, want het betreft percentages van het totaal. Dat zegt niets over de daadwerkelijke aantallen.

De kloof

De tabellen met percentages geven wel aan dat zowel de ICT-banen als de ICT-specialisten niet helemaal eerlijk verdeeld zijn over ons land. Zo wonen er in het noorden van het land een stuk minder ICT’ers, maar het aantal ICT-vacatures is hier ook iets lager. Andersom woont een aanzienlijk deel van de ICT-professionals in het westen van ons land, maar hier is de vraag naar ICT’ers ook een stuk groter. Hieruit blijkt eigenlijk wel dat ondanks de onevenredige verdeling per provincie de kloof op de ICT-arbeidsmarkt in heel Nederland bestaat.

Vond je dit artikel leuk? Geef Redactie JouwICTvacature een applausje.

Laat zien wat je van dit artikel vond, dit geeft motivatie om meer van zulke artikelen als deze te schrijven.