12 slimme vragen die werkgevers tijdens het sollicitatiegesprek kunnen stellen

Categorie: Personeel werven
Sollicitatievragen IT'ers

Als jouw bedrijf op zoek is naar IT-specialisten dan is het belangrijk dat je voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken al een aantal vragen bedenkt. Deze sollicitatievragen helpen je namelijk om tijdens het gesprek voldoende informatie te achterhalen en te bepalen of de kandidaat geschikt is. Zonder voorbereiding kan het gebeuren dat je vergeet om een belangrijke vraag te stellen. Ook is het van belang dat je de vragen afstemt op je gesprekspartner. In dit geval is dat een IT’er. Maar welke slimme sollicitatievragen kun je nu het beste aan IT’ers stellen? Wij helpen je!

Voorbeelden van slimme sollicitatievragen voor IT'ers

Uiteraard kun je iedere sollicitatievraag afstemmen op je bedrijf en de functie, maar met deze vragen zit je altijd goed.

1. Welke IT-trend heeft jouw werk tot nu toe het meest beïnvloed?

Met deze vraag achterhaal je waar de interesses van de kandidaat liggen, op welke manier hij of zij nieuwe kennis opdoet en hoe dit wordt toegepast in de praktijk. Bovendien krijg je met deze vraag een beeld van de manier waarop een kandidaat kijkt naar trends en verbanden legt tussen trends en werk. Heeft de kandidaat oog voor innovatie? Is hij of zij in staat creatief te denken en trends toe te passen op eigen werk? De antwoorden die je krijgt kunnen je veel vertellen over wat deze kandidaat mogelijk bij kan dragen aan, bijvoorbeeld, de verandering van het interne IT-landschap of de uitbreiding van de softwarestack.

2. Welke bronnen gebruik je in je werk wanneer je tegen een probleem aanloopt?

Door te vragen naar de manier waarop een kandidaat omgaat met obstakels, krijg je inzicht in de manier waarop hij of zij problemen oplost. Als de kandidaat bijvoorbeeld aangeeft veel informatie te halen van Stack Overflow of GitHub is dit beslist geen negatief antwoord. Het toont namelijk dat de kandidaat zelfstandig op zoek gaat naar oplossingen en niet bang is om te vertrouwen op de kennis en expertise van anderen. Met deze vraag achterhaal je bovendien hoe betrokken een kandidaat is binnen de IT-community en hoe kritisch er wordt gekeken naar informatiebronnen.

3. Welke kwaliteiten vind je het meest belangrijk voor deze functie?

De vraag of je je eigen kwaliteiten kunt benoemen is bij iedereen bekend. De vraag welke kwaliteiten een kandidaat belangrijk vindt voor een bepaalde functie geeft je veel meer inzichten. Je achterhaalt namelijk hoe een kandidaat de functie benadert. Waar hij of zij de nadruk op legt. En in welke opzichten de kandidaat eigen invulling kan geven aan de functie. Als de antwoorden totaal niet stroken met wat jij in gedachten had, is het misschien een verkeerde keuze om voor deze kandidaat te gaan. Maar het kan ook zijn dat de antwoorden juist nieuwe perspectieven bieden die je zelf nog niet had overwogen. Sta dus open voor ieder antwoord.

4. Programmeer je ook in je vrije tijd - en zo ja, kun je een voorbeeld noemen?

Op deze vraag is geen fout antwoord. Als een kandidaat aangeeft buiten werktijd andere activiteiten te doen, laat dit alleen maar zien dat hij of zij een brede interesse heeft en waarde hecht aan een goede werk-privébalans. Wanneer een kandidaat juist wel bezig is met eigen projecten buiten werktijd is dit ook positief. Deze kandidaat zit namelijk vol goede ideeën en kan het programmeren moeilijk loslaten in zijn of haar vrije tijd. Bovendien kunnen voorbeelden van privéprojecten je wat vertellen over de onderwerpen die deze kandidaat bezighouden en de skills die hij of zij ontwikkelt buiten werktijd.

5. Wat maakt een goede IT-Manager?

Hoe goed een kandidaat ook mag zijn op papier, als de klik met een manager er niet is, is de kans groot dat dit talent op de werkvloer niet tot z’n recht komt. Daarom is het belangrijk dat je vooraf al een idee krijgt van welke kwaliteiten een kandidaat waardeert in een manager. Als je merkt dat het antwoord een tegenstelling is van de kwaliteiten van je huidige IT-manager, kan het verstandig zijn om dit mee te nemen in je keuze.

6. Waarom wil je bij ons bedrijf werken?

Als een kandidaat echt gemotiveerd is, blijkt dat uit het antwoord op deze vraag. Hiermee achterhaal je namelijk of de kandidaat zich heeft ingelezen over jullie missie, visie, werkwijze en cultuur. Als hier positief op gereageerd wordt en de kandidaat aangeeft een soortgelijke richting op te willen, is de kans groot dat hij of zij echt graag bij je bedrijf aan de slag wil. Bovendien is deze vraag een manier om erachter te komen hoe de kandidaat je bedrijf ziet en welke indruk hij of zij heeft gekregen op basis van je online aanwezigheid.

Sollicitatievragen voor IT'ers

Meer slimme sollicitatievragen die je als werkgever aan IT'ers kunt stellen

Overige sollicitatievragen die je IT’ers kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek zijn:

  1. Waar wil je jezelf nog verder in ontwikkelen?

  2. Als je twee dingen kon veranderen in het IT-landschap van je vorige werkgever, welke zouden dat zijn en waarom?

  3. Op welke manier(en) hou je rekening met de eindgebruiker?

  4. Wat zijn je ervaringen met Agile/Scrum?

  5. Hoe overtuig je collega’s van jouw aanpak?

  6. Kun je een voorbeeld geven van een project waarin je de efficiëntie en/of kwaliteit van een programma hebt verbeterd? Hoe heb je dit gedaan?

Hulp nodig bij je sollicitatievragen voor IT'ers?

Voor meer sollicitatievragen voor IT’ers kun je altijd contact opnemen met één van onze consultants! Ook voor specifieke IT-functies geven zij je advies over de slimme vragen die je kunt stellen tijdens het sollicitatiegesprek.

Vond je dit artikel leuk? Geef Redactie JouwICTvacature een applausje.

Laat zien wat je van dit artikel vond, dit geeft motivatie om meer van zulke artikelen als deze te schrijven.